๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
********************
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย