สถาบันออกแบบประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย

(04.02.63) สถาบันออกแบบประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ FutureTales Lab MQDC. ร่วมจัดงาน “URBAN FUTURE FORUM” – Scenario Building Workshop เวิร์คช็อประดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง รวมพลคนเกี่ยวกับเมืองจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร สตาร์ทอัพ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์จากสถาบันต่างๆ

ผลงานความร่วมมือพร้อมข้อเสนอนโยบายจากทุกฝ่ายในวันนี้ จะมีการเผยแพร่ในงานประชุมใหญ่ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.นี้ และจะได้รับการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อประโยชน์ของชาวเมืองอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนต่อไป เตรียมพบกับความคืบหน้าเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้