วันที่ 21 มกราคม 63

วันที่ 21 มกราคม 63 เว็บไซต์ www.airvisual.com ได้รายงานคุณภาพอากาศจาก 95 ประเทศทั่วโลก พบว่า ณ เวลา 9.00น. ของวันนี้ กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก อยู่ในเกณฑ์ที่สภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ 104.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในอาเซียนถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก