ร่วมค้นหาทางออก …ให้คนกรุงเทพฯ สูดหายใจได้อย่างเต็มปอด

ร่วมค้นหาทางออก …ให้คนกรุงเทพฯ สูดหายใจได้อย่างเต็มปอด

เรียนเชิญท่านเข้าร่วม workshop ในโครงการ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) เรื่อง “กรุงเทพฯ ฟ้าใส” ในวันที่ 4 มีนาคม 63 เวลา 8.30 – 14.15 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange Center
เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันหา แนวทางพัฒนาคุณภาพอากาศของคนกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรให้เมืองของเราห่างไกลจาก PM 2.5 ในอนาคต? ทำอย่างไรให้มีการใช้พลังงานสะอาดในทุกการสัญจรในชีวิตประจำวัน? ทำอย่างไรให้คนกรุงเทพฯสามารถใช้ชีวิตอย่างหายใจได้เต็มปอด?

โดยผลจากการทำ workshop ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และ สังเคราะห์เป็นแผนนโยบายเพื่อนำเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพไปด้วยกัน ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oRL3gRbFD3fSHGw86

#ModernBangkok #BangkokSmartCity #กรุงเทพฟ้าใส