ผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด คุณมานิต เตชอภิโชค ณ บริษัทกรุงเทพธนาคม

29/11/62 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเข้าพบท่านผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด คุณมานิต เตชอภิโชค ณ บริษัทกรุงเทพธนาคม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีทอง การบริหารจัดการขยะบ้านโดยการหมักไร้อากาศเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF เรือไฟฟ้า แท็กซี่ผู้พิการ และโครงข่ายสายสื่อสารใต้ดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทกรุงเทพธนาคม

โดยโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทุกถนนหลักในกทม.ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี จะใช้เทคโนโลยี HDD ในการดันท่อโดยไม่ต้องขุดเปิดพื้นผิว และสามารถทำได้บนฟุตบาท มีความกว้างเพียง 40ซม. และมีความลึกไม่เกิน 1 เมตร