งานเสวนาเปิดรับความต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2.0 (Tolerance and Coexistance Forum 2.0)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาเปิดรับความต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2.0 (Tolerance and Coexistance Forum 2.0)

โดยงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการแสดงออกอย่างสันติบนพื้นที่ไซเบอร์และพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการเปิดใจรับฟัง มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นต่าง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างสันติ พร้อมทั้งร่วมกันต่อต้านความรุนแรงและข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์

ทั้งนี้ การพูดคุยในวันแรกจะเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามฉับพลันเพื่อแปลภาษาไทย(หูฟังมีจำนวนจำกัด) ในวันที่สอง การพูดคุยจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่หน้า Eventbrite ตามลิงค์ต่อไปนี้(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย): https://www.eventbrite.com/e/tolerance-coexistence-20-forum…

และสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook นี้: https://www.facebook.com/events/750739712035929/.