คุณโจ้ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO QueQ

27/11/62 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเข้าพบ คุณโจ้ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO QueQ เพื่อศึกษาแนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาลของ กทม. ณ True Digital Park

โดยแนวทางของ QueQ นั้นหากนำมาใช้จริงผู้ป่วยจะสามารถจองคิวพบแพทย์ได้ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น และเมื่อมาถึงรพ.สามารถพบแพทย์ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องรอหน้าห้องตรวจเพราะสามารถเช็คคิวได้ผ่านแอพพลิเคชั่นตลอดเวลา สามารถจ่ายเงินค่ารักษา และรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยหรือแพทย์ในถิ่นห่างไกลสามารถสื่อสารกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอพพลิเคชั่น โดยปัจจุบันมีรพ.ที่ใช้ระบบ QueQ อยู่แล้วกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ