คุณวิภาวี กิตติเธียร และทีมงาน MAY DAY

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เข้าพบคุณวิภาวี กิตติเธียร และทีมงาน MAY DAY เพื่อเก็บข้อมูลและคำแนะนำเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 และการเดินทางในกรุงเทพมหานคร