ความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกัน 2.0

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยขอเชิญร่วมงานเสวนา ความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกัน 2.0 ร่วมรับฟังการสนทนาระดับนานาชาติเรื่องศาสนสัมพันธ์ สันติภาพ ความอดทนอดกลั้น ความเข้าใจซึ่งกันและกันในยุคดิจิตอลจากวิทยากรในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้แทนสื่อใหม่ นักเล่าเรื่องและนักพัฒนา ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (มีล่ามพร้อมหูฟัง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่าน QR code หรือที่ https://www.eventbrite.com/e/tolerance-coexistence-20-forum…