Vitaboost.me

Vitaboost.me ในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน การทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง การขาดการออกกำลังกายทำให้คนป่วยเป็นโรคที่เรียกว่า Non-communicable Diseases (NCD) หรือ “โรคที่คุณสร้างเอง” มากขึ้น เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ เบาหวาน มะเร็งต่าง ๆ ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนมากเกิดจากความไม่สมดุลของสารต่าง ๆ ร่างกายจากการรับประทานอาหารที่ไม่ครบห้าหมู่ในปริมาณที่พอดี เช่น ไขมัน น้ำตาลสูงเกินไป ขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางอย่าง หรือ มีวิตามินหรือแร่ธาตุบางอย่างมากเกินไปเป็นเวลานานๆ ปัญหาสุขภาพเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติและโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยประชากรจำนวนร้อยละ 73 เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ระบบคัดกรองโรคในปัจจุบันก็ยังถือว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักโดยผู้ที่เคยตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะเจอปัญหาเหมือน ๆ กันคือ (1) อ่านผลตรวจเลือดไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่เป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ (2) เมื่อมีปัญหาสุขภาพในระยะเริ่มแรก เช่น ไขมันเริ่มสูง น้ำตาลเริ่มสูง คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น หรือ รู้แต่ปฏิบัติไม่ได้ (ปกติจะได้รับคำแนะนำให้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายซึ่งมีน้อยคนที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ) (3) โรคร้ายแรงส่วนใหญ่เกิดโดยฉันพลันช่วงที่คนลืมไปตรวจร่างกายเป็นประจำเพราะคิดว่าตนเองสุขภาพปกติดีจากการตรวจครั้งที่แล้ว

ไวตาบูสท์จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทีมงาน ซึ่งเป็นแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกำหนดอาหารมาช่วยกันสร้างแอพ Vitaboost
Personal Health Buddy สำหรับ iOS และ Android (search: Vitaboost) ให้แสดงผลการตรวจเลือดแบบเข้าใจง่าย ๆ ในส่วนของ Health Monitor โดยแสดงผลเป็นสีไฟจราจร รวมถึง มีคำอธิบายและคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างละเอียด โดยหากผลตัวไหนมีปัญหาแอพก็จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้น เช่น การทานอาหารที่เหมาะกับสภาวะร่างกายของคนนั้น ๆ รวมถึง ให้คำแนะนำในการใช้วิตามิน สารอาหาร สมุนไพร ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging Medical Science)

แต่ถ้าผู้ใช้บริการไม่อยากปวดหัวหรือไม่มีเวลาในการเลือกซื้อวิตามินหรือสารอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ ไวตาบูสท์ก็มีบริการทางการแพทย์ปรุงวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล (personalized vitamins and supplements) โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ผ่านแอพพลิเคชั่นได้โดยตรง และแพทย์ของไวตาบูสท์จะวิเคราะห์สุขภาพจากการซักถามประวัติสุขภาพอย่างละเอียดผ่านการตอบคำถามในแอพและสามารถทำการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไวตาบูสท์มาเก็บตัวอย่างเลือดถึงบ้านเพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดวิตามินเฉพาะบุคคลที่ส่งตรงถึงบ้านมาให้เพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักตัวเกิน น้ำตาลสูง มีปัญหาด้านกระดูก นอนไม่หลับ โดยผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาแพทย์ เภสัชกร นักกำหนดอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ โดยไวตาบูสท์ได้จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) แล้วโดยถูกต้องตามกฎหมาย ความตั้งใจอันแน่วแน่ของทีมผู้ก่อตั้งคือการส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยให้ได้ผลอย่างแท้จริงในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผู้ป่วยจะได้ไม่ล้นโรงพยาบาลแบบทุกวันนี้

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/817118588631849/