5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุน

5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุนในนโยบายประชานิยมกว่า 8.78 แสนล้านบาท แต่เรายังคง “รวยกระจุก จนกระจาย” กลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก

อ้างอิงข้อมูลจาก CS Global Wealth Report 2018 ในปี 2016 คนไทยที่มีรายได้สูงสุด 1% แรก (5 แสนคน) มีทรัพย์สินรวม 58% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็น 66.9% ในปี 2018 อีกทั้งยังพบว่าคนไทยที่มีรายได้ต่ำที่สุด 10% มีทรัพย์สิน 0% หรือไม่มีเงินเหลือเก็บเหลือออม ทำให้เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย

#FutureInnovativeThailandInstitute