แอพพลิเคชั่น หาหมอ นัดหมอ ตรวจรักษา ทางไกล ครบวงจร

แอพพลิเคชั่น หาหมอ นัดหมอ ตรวจรักษา ทางไกล ครบวงจร

Pocket Doctor เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมบริการทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น ตรวจรักษาทางกายทางจิตเวชทางช่องปากเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นก่อนไปรพ. รวมถึงยังมี partner ต่างๆเช่น ร้านขายยาโดยเภสัชกร และ ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งทางส่งตรง และ ซื้อที่ร้าน(แนะนำทาง) ลดภาระการคัดกรองของรพ. ช่วยแนะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธีก่อนส่งต่อให้แพทย์ผู้เชียวชาญไม่ต้องเสียเวลาไปรพ.ในกรณีที่ไม่จำเป็น

เป็นการ join กันระหว่าง application ผู้ป่วยที่ใช้บริการ และ application ของระบบ ที่มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรนักเทคนิคต่างๆ อยู่ในระบบแบบให้คำปรึกษาทาง video conferance และการติดต่อทางอื่นๆที่เหมาะสม

เก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการประมาณ 2 ส่วนโดยแบ่งเป็นให้ระบบ 1 ส่วน และ partner 1 ส่วน โดยอ้างอิงจากราคาบริการทางการแพทย์มาตราฐานโดยในอนาคต อาจจะมี sponser ด้วยถ้าได้รับการสนับสนุน

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #Healthtech

Pocket Doctor

แอพพลิเคชั่น หาหมอ นัดหมอ ตรวจรักษา ทางไกล ครบวงจรPocket Doctor เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมบริการทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น ตรวจรักษาทางกายทางจิตเวชทางช่องปากเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นก่อนไปรพ. รวมถึงยังมี partner ต่างๆเช่น ร้านขายยาโดยเภสัชกร และ ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งทางส่งตรง และ ซื้อที่ร้าน(แนะนำทาง) ลดภาระการคัดกรองของรพ. ช่วยแนะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธีก่อนส่งต่อให้แพทย์ผู้เชียวชาญไม่ต้องเสียเวลาไปรพ.ในกรณีที่ไม่จำเป็นเป็นการ join กันระหว่าง application ผู้ป่วยที่ใช้บริการ และ application ของระบบ ที่มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรนักเทคนิคต่างๆ อยู่ในระบบแบบให้คำปรึกษาทาง video conferance และการติดต่อทางอื่นๆที่เหมาะสม เก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการประมาณ 2 ส่วนโดยแบ่งเป็นให้ระบบ 1 ส่วน และ partner 1 ส่วน โดยอ้างอิงจากราคาบริการทางการแพทย์มาตราฐานโดยในอนาคต อาจจะมี sponser ด้วยถ้าได้รับการสนับสนุนGovtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #Healthtech

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019