เนื่องจากประเทศไทยใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว

เนื่องจากประเทศไทยใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ทำให้การตลาดของผู้สูงอายุเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ทีมมาทูโซ่จึงมี Business Model ที่แตกต่างเพื่อเข้ามาช่วยรองรับกับกลุ่ม “อาวุโส มาร์เก็ตติ้ง” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการนำอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพของการเดิน ที่เล็กเบาบางไม่ซับซ้อน สามารถเสริมการทำหน้าที่ของขา เท้าและข้อเท้าทำให้การทรงตัวมั่นคง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มประสบกับปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งอุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยให้ชีวิตของท่านมีอิสรภาพเพิ่มขึ้น บางท่านก็สามารถกลับไปทำงานที่ท่านรักได้ และเมื่อท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้ท่านอยากมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/2155681104508868/