หาที่ฝึกงาน หาเด็กฝึกงาน สถานที่ฝึกงาน internship]

@@[645397092165337:274:เด็กฝึก http://xn--12cm8c5e.com/ – หาที่ฝึกงาน หาเด็กฝึกงาน สถานที่ฝึกงาน internship]

จากการที่บริษัท อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการสำรวจกับผู้ประกอบการต่างๆ ด้วยวิธีการพูดคุยสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษาฝึกงานรวมถึงพนักงานใหม่นั้น ถึงแม้จะผ่านการเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย แต่ทว่า ส่วนมากยังขาดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพอยู่ ทำให้ทางผู้ประกอบการหาพนักงานที่เหมาะสมได้ยากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมแก่การทำงานมีจำนวนลดลง หรือก็คือตลาดแรงงานมีคุณภาพลดลงนั่นเอง�

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #EdTech
https://www.facebook.com/FutureInnovativethailand/videos/603794516770191/