สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) เข้าพบ คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและ Huawei OpenLab Bangkok ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเชื่อมต่อเทคโนโลยีและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ต่อยอดเทคโนโลยี 5G ณ อาคาร G TOWER รัชดาภิเษก-พระราม 9 (20 มิถุนายน 2562)