สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต ดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise)

20/7/62 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต ดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ร้านกระจูดมงคลทิพย์ หนึ่งในวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เยาวชนโครงการ YSEALI SUMMIT 2019 จะได้ศึกษาดูงานในเดือนกันยายนนี้

คนภาคใต้นั้นรู้จักสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งทำจาก “กระจูด” พืชตระกูลเดียวกับกก มายาวนาน ไม่ว่าจะสานเป็นเสื่อรองนั่ง หรือทำกระเป๋า รวมทั้งของใช้อื่นๆ ในอดีตการสานกระจูดอาจไม่ใช่อาชีพที่สร้างรายได้หลัก แต่เป็นงานอดิเรก ยามว่างจากงานหลักในเรือกสวน ไร่ นา หรืออาชีพประมงแต่ปัจจุบันของใช้จากกระจูด โดยเฉพาะกระเป๋าสาน กระเป๋าถือ หมวก กล่องบรรจุของ กลายเป็นสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ยิ่งการนำมาผสมผสานกับการนำกระดาษภาพต่างๆ หรือเดคูพาจทับลงไปในลายกระจูด ยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์จากกระจูดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

จุฑาทิพย์ รองพล ผู้บริหาร กระจูดมงคลทิพย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดออกไปอย่างแพร่หลาย บอกว่า ปัจจุบันตลาดตอบรับผลิตภัณฑ์ดีมาก

“ต้นกระจูดเป็นพืชท้องถิ่นขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งใหญ่อยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช และขยายฐานการผลิตมาที่ ภูเก็ต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ให้มีรูปแบบแตกต่างจากตลาดทั่วไป เน้นลวดลาย สีสัน ราคาตั้งแต่ 25 บาท ถึง 1,400 บาท”

ขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์