ระบบสนับสนุนสาธารณสุขควบคุมกัญชา BLOCKCHAIN FOR CANNABIS TRACKING

คือระบบข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติของ blockchain ที่จะให้ชุดความจริงเดียวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาทั้งกระบวนการตั้งแต่ การปลูก การกลั่น การส่งมอบ และการใช้งาน สนับสนุนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับพัฒนาคุณภาพการปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ และการผลิต มีข้อมูลของการปลูก การผลิตยา การขนส่ง การขาย และการใช้งานของกัญชาในประเทศไทย ตั้งแต่การปลูกเมล็ดแรก เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้ปลูก จนถึงผู้ใช้งาน

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech #Blockchain #cannabis

Konsensus

ระบบสนับสนุนสาธารณสุขควบคุมกัญชา BLOCKCHAIN FOR CANNABIS TRACKING คือระบบข้อมูลที่ใช้คุณสมบัติของ blockchain ที่จะให้ชุดความจริงเดียวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาทั้งกระบวนการตั้งแต่ การปลูก การกลั่น การส่งมอบ และการใช้งาน สนับสนุนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับพัฒนาคุณภาพการปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ และการผลิต มีข้อมูลของการปลูก การผลิตยา การขนส่ง การขาย และการใช้งานของกัญชาในประเทศไทย ตั้งแต่การปลูกเมล็ดแรก เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้ปลูก จนถึงผู้ใช้งาน Govtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech #Blockchain #cannabis

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019