ปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนาน

ปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานคือเรื่องของการหาผู้บริจาคเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัดใหญ่ๆ บางครั้งพวกเราก็ได้เห็นญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อ Social Media อย่าง Line และ Facebook ว่าต้องการเลือด แต่กว่าจะเจอคนที่ใช่และเลือดที่ Match กว่าข้อความเหล่านั้นจะมีคนที่ใช่มาเห็นบางครั้งก็สายเกินไปเสียแล้ว และนี่ก้เป็นที่มา ของ “Hope for a match”

Hope for a match เป็น Web platform และ Mobile Application ที่ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดมาลงทะเบียนกับแอปฯ โดยเพียงกรอกชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อไปลดหย่อนภาษีหรือแลกสิทธิ์พิเศษต่างๆที่ Hope for a match เป็น Partner และระบุพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นเมื่อมีผู้ประสงค์ต้องการเลือดมารีเควสเลือดอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งโพสต์ข้อความผ่าน Hope for a match ซึ่งคนโพสต์อาจจะเป็นผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย คุณหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ได้ Hope for a match ก็จะแมตซ์โดยเลือกจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วส่ง Notification ไปเตือนผู้ที่อยากบริจาคเลือด เหมือนเป็นการจับเอาความต้องการบริจาคเลือดและความต้องการของผู้จะรับเลือดให้มาเจอกัน

ข้อมูลจากสภากาชาดไทยพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการเลือดจริงๆ ที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ และต้องเข้ารับการผ่าตัด อย่างเช่น ผ่าตัดคลอดบุตร หัวใจ เนื้องอกในสมอง เลือดออกในลำไส้ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก เพราะสภาวะขาดแคลนเลือดที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้แบบนี้ ทำให้พวกเราอยากเป็นตัวกลางช่วยประชาสัมพันธ์และแชร์ขอรับบริจาคทั้งโลหิตและไม่ใช่โลหิต เช่น เงินให้กับคนที่ต้องการเลือดและความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบเร่งด่วน มาเจอกับ คนที่พร้อมที่จะให้และบริจาคทั้งเลือดและเงินได้เร็วที่สุด
เพราะพวกเราอยากให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับโอกาสในการรักษา ได้รับเลือดที่ใช่ และสนับสนุนแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินสำหรับผู้ป่วยที่มีฐานะไม่ค่อยดีอย่างทั่วถึง เพียงแค่ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อสกุลของผู้ป่วย วันที่ เวลา พื้นที่บริจาค ปริมาณเลือดที่ต้องการ แล้ว Submit ข้อความเพื่อขอรับบริจาคทั้งเลือดและเงินผ่าน Hope for a match ได้เลย ทีนี้ผู้ที่ต้องการบริจาคที่เคยลงทะเบียนกับ Hope for a match ที่เปิด Push Notification เอาไว้ก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแบบ Real Time โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าตอนนี้จากบริเวณผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดที่มีระยะรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร มีผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นถ้าผู้ต้องการบริจาคเลือดพร้อมก็สามารถกดตอบรับได้เลย หรือถ้าผู้บริจาคที่เคยลงทะเบียนยังไม่พร้อมก็สามารถบริจาคเป็นตัวเงินแทนได้ หรือแชร์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ Social Media อย่าง Line หรือ Facebook ให้เพื่อนๆต่อได้

Hope for a match เชื่อว่าแอปนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยไปจนถึงทั่วโลก ได้ด้วยไอเดียเดียวกันค่ะ การบริจาคเลือดนอกจากเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ผลที่ดีตามมาคือ ได้รับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นว่า เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่และยังมีระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีอีกด้วย

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

Hope for a match

ปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานคือเรื่องของการหาผู้บริจาคเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัดใหญ่ๆ บางครั้งพวกเราก็ได้เห็นญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อ Social Media อย่าง Line และ Facebook ว่าต้องการเลือด แต่กว่าจะเจอคนที่ใช่และเลือดที่ Match กว่าข้อความเหล่านั้นจะมีคนที่ใช่มาเห็นบางครั้งก็สายเกินไปเสียแล้ว และนี่ก้เป็นที่มา ของ “Hope for a match”Hope for a match เป็น Web platform และ Mobile Application ที่ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดมาลงทะเบียนกับแอปฯ โดยเพียงกรอกชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อไปลดหย่อนภาษีหรือแลกสิทธิ์พิเศษต่างๆที่ Hope for a match เป็น Partner และระบุพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นเมื่อมีผู้ประสงค์ต้องการเลือดมารีเควสเลือดอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งโพสต์ข้อความผ่าน Hope for a match ซึ่งคนโพสต์อาจจะเป็นผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย คุณหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ได้ Hope for a match ก็จะแมตซ์โดยเลือกจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วส่ง Notification ไปเตือนผู้ที่อยากบริจาคเลือด เหมือนเป็นการจับเอาความต้องการบริจาคเลือดและความต้องการของผู้จะรับเลือดให้มาเจอกันข้อมูลจากสภากาชาดไทยพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการเลือดจริงๆ ที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ และต้องเข้ารับการผ่าตัด อย่างเช่น ผ่าตัดคลอดบุตร หัวใจ เนื้องอกในสมอง เลือดออกในลำไส้ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก เพราะสภาวะขาดแคลนเลือดที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้แบบนี้ ทำให้พวกเราอยากเป็นตัวกลางช่วยประชาสัมพันธ์และแชร์ขอรับบริจาคทั้งโลหิตและไม่ใช่โลหิต เช่น เงินให้กับคนที่ต้องการเลือดและความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบเร่งด่วน มาเจอกับ คนที่พร้อมที่จะให้และบริจาคทั้งเลือดและเงินได้เร็วที่สุดเพราะพวกเราอยากให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับโอกาสในการรักษา ได้รับเลือดที่ใช่ และสนับสนุนแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินสำหรับผู้ป่วยที่มีฐานะไม่ค่อยดีอย่างทั่วถึง เพียงแค่ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อสกุลของผู้ป่วย วันที่ เวลา พื้นที่บริจาค ปริมาณเลือดที่ต้องการ แล้ว Submit ข้อความเพื่อขอรับบริจาคทั้งเลือดและเงินผ่าน Hope for a match ได้เลย ทีนี้ผู้ที่ต้องการบริจาคที่เคยลงทะเบียนกับ Hope for a match ที่เปิด Push Notification เอาไว้ก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแบบ Real Time โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าตอนนี้จากบริเวณผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดที่มีระยะรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร มีผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นถ้าผู้ต้องการบริจาคเลือดพร้อมก็สามารถกดตอบรับได้เลย หรือถ้าผู้บริจาคที่เคยลงทะเบียนยังไม่พร้อมก็สามารถบริจาคเป็นตัวเงินแทนได้ หรือแชร์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ Social Media อย่าง Line หรือ Facebook ให้เพื่อนๆต่อได้Hope for a match เชื่อว่าแอปนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยไปจนถึงทั่วโลก ได้ด้วยไอเดียเดียวกันค่ะ การบริจาคเลือดนอกจากเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ผลที่ดีตามมาคือ ได้รับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นว่า เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่และยังมีระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีอีกด้วยGovtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019