คน 70% ไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องจากปัญหาหลักๆ 3 ข้อ

คน 70% ไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องจากปัญหาหลักๆ 3 ข้อคือ 1) แพง 2)ขาดแคลนหมอ esp.หมอเฉพาะทาง 3)ไม่สะดวกเดินทาง ไม่มีเวลามาพบหมอบ่อยๆ จนเกิดปัญหาลุกลามส่งผลถึงสุขภาพโดยรวม

SMILE CARE @ HOME เป็นการรวมตัวกันของทันตแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D/AI applied to medicine นำเทคโนโลยี VDO CALL ,3D SCAN/3D PRINTING ,SOFTWARE/AI รวมทั้งรูปแบบบริการและโมเดลธุรกิจใหม่มาแก้ปัญหา 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ 1)สามารถตรวจ ปรึกษา และ””รักษา”” ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกสำหรับคนไม่มีเวลา คนพิการ ผู้สูงวัย เดินทางลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2)ค่ารักษาลดลง 40 – 80% โดยยังคงรักษาคุณภาพมาตราฐานทางการแพทย์ 3) ใช้เวลารักษาน้อยลงเหลือแค่ 25%ของการรักษาแบบเดิม รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน 4)คนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น สะดวกขึ้น คุณภาพการรักษาดีขึ้น 5) ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งยังสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศสร้างรายได้เข้าประเทศได้ด้วยโมเดลเดียวกัน

Govtech Mission “One Nation, One Mission” #ยกระดับประเทศไทย

SMILE CARE @ HOME

คน 70% ไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องจากปัญหาหลักๆ 3 ข้อคือ 1) แพง 2)ขาดแคลนหมอ esp.หมอเฉพาะทาง 3)ไม่สะดวกเดินทาง ไม่มีเวลามาพบหมอบ่อยๆ จนเกิดปัญหาลุกลามส่งผลถึงสุขภาพโดยรวมSMILE CARE @ HOME เป็นการรวมตัวกันของทันตแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D/AI applied to medicine นำเทคโนโลยี VDO CALL ,3D SCAN/3D PRINTING ,SOFTWARE/AI รวมทั้งรูปแบบบริการและโมเดลธุรกิจใหม่มาแก้ปัญหา 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ 1)สามารถตรวจ ปรึกษา และ""รักษา"" ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกสำหรับคนไม่มีเวลา คนพิการ ผู้สูงวัย เดินทางลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2)ค่ารักษาลดลง 40 – 80% โดยยังคงรักษาคุณภาพมาตราฐานทางการแพทย์ 3) ใช้เวลารักษาน้อยลงเหลือแค่ 25%ของการรักษาแบบเดิม รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน 4)คนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น สะดวกขึ้น คุณภาพการรักษาดีขึ้น 5) ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งยังสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศสร้างรายได้เข้าประเทศได้ด้วยโมเดลเดียวกันGovtech Mission "One Nation, One Mission" #ยกระดับประเทศไทย #HealthTech

โพสต์โดย Future Innovative Thailand Institute เมื่อ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019

#HealthTech